บทนำ

บริษัท ทีทีเอส. ซุปเปอร์ การ์ด จำกัด ซึ่งได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจัดตั้งขึ้นเพื่อบริการงานด้านรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ โดยทีมงานที่ชำนาญงานด้านนี้ ซึ่งประกอบด้วยตำรวจ ทหารและพลเรือน ที่มีประสบการณ์ บริษัทฯ ตระหนักดีว่าความสำเร็จลุล่วงหรือความล้มเหลวในการบริการขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารคน ดังนั้นเราจึงได้เลือกสรรผู้มีประสบการณ์ในงานรักษาความปลอดภัยและผู้ที่มีความสามารถในด้านการบริหารงานบุคคลมาควบคุมดูแลงานทางด้านนี้ นอกจากนั้นเรายังให้ความสำคัญต่อการประสานงานและแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที และยังมีทีมงานไว้คอยประสานงาน สืบสวนสอบสวนที่มีความชำนาญเป็นอย่างยิ่ง
บริษัท ทีทีเอส. ซุปเปอร์ การ์ด จำกัด เป็นอีกหนึ่งบริษัทฯ ที่เปิดให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยทางด้านบุคคล อาคาร สถานที่ต่างๆ เพื่อดูแล ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกด้านหนึ่ง ด้วยความมุ่งมั่น ประกอบกับการให้บริการที่ซื่อสัตย์ ปฏิบัติตามระเบียบ ละเอียด ถี่ถ้วน รอบคอบ ไม่ประมาท จึงเป็นหลักประกันคุณภาพการทำงานในด้านบุคลากรและการสร้างงานบริการที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการอันสูงสุดให้กับลูกค้า
บริษัท ทีทีเอส. ซุปเปอร์ การ์ด จำกัด จึงใคร่ขอเสนอเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริการรักษาความปลอดภัย พร้อมทั้งรายละเอียด เพื่อให้พิจารณาช่วยในการตัดสินใจ  บริษัทฯ มีความหวังอย่างยิ่งที่จะได้รับเลือกให้ดูแลบริการรักษาความปลอดภัยในองค์กร หรือหน่วยงานของท่าน
ข้าพเจ้าในนามบริษัท ทีทีเอส. ซุปเปอร์ การ์ด จำกัด จึงขอขอบพระคุณทุกท่านที่เรียกใช้บริการรักษาความปลอดภัยมา ณ โอกาสนี้

คณะผู้บริหาร
       บริษัท ทีทีเอส. ซุปเปอร์ การ์ด จำกัด

ประวัติบริษัท

          บริษัท ทีทีเอส. ซุปเปอร์ การ์ด จำกัด  สำนักงาน ตั้งอยู่เลขที่  22/16  หมู่  9  ถ.งามวงศ์วาน  ต.บางกระสอ  อ.เมืองนนทบุรี  จ.นนทบุรี  11000 ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2554 โดยใช้ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท มีวัตถุประสงค์หลัก คือ บริการรักษาความปลอดภัย โดยได้ก่อตั้งขึ้นมาจากบุคคลผู้มีประสบการณ์ในการทำงานด้านรักษาความปลอดภัย  ที่มีแนวคิดเดียวกันว่า การรักษาความปลอดภัย เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยส่วนรวม บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่า ความปลอดภัยที่ภาครัฐมีให้แก่สังคม มีข้อจำกัดหลายด้าน จึงไม่สามารถดูแลรักษาความปลอดภัยได้อย่างทั่วถึง ธุรกิจการรักษาความปลอดภัย เป็นธุรกิจหนึ่งที่สอดคล้องกับแนวคิดนี้ บริษัท ทีทีเอส. ซุปเปอร์ การ์ด จำกัด จึงได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเสนอแนวคิด ที่ดำเนินธุรกิจไม่หวังแต่ผลกำไรอย่างเดียวแต่ต้องดำเนินการอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นประโยชน์แก่สังคม  

Copyright @ 2013  www.tts2554.com 
 
เว็บสำเร็จรูป
×